1
Bienvenido - Grup Nolla

Formulari de contacte

XARXES

Grup Nolla - Rambla Catalunya, 98, 4ª planta. 08008 Barcelona - Avs Legal

 

Dades registrals i generals
 
CAFEWORLD SL. (d'ara en endavant "CAFE WORLD") és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF: B60881216
 
Objecte i contingut del lloc web
 
El present lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web no constituïx en cap cas un mitjà d'assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari.
 
CAFEWORLD no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.
 
Propietat Intel·lectual
 
Queden reservats en favor de CAFEWORLD tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- que apareixen en la pàgina web.
 
Protecció de Dades
 
CAFEWORLD es reserva la facultat d'incloure en un fitxer de dades de caràcter personal creat sota la nostra responsabilitat les dades que Vè. ens faciliti voluntàriament (per exemple a través del correu electrònic o de formularis posats a la seva disposició en el present lloc web) amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes. Vè. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint a aquest efecte un escrit (acompanyant còpia d'un document oficial que li identifiqui) a RAMBLA CANTALUNYA, 22 Pral. 2A, 08007, BARCELONA, ESPANYA o enviant un correu electrònic a info@grupnolla.com indicant en el sobre o en l'assumpte del missatge la referència: "Avís Legal" en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
CAFEWORLD es compromet a observar l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliti, a tractar-los de forma confidencial i a guardar-los adoptant les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.
 
En nuestra página web no existen hipervínculos que permitan la comunicación de sus datos a otras páginas web. Además, sus datos no serán segmentados ni tampoco haremos uso de métodos invisibles de datos personales.
 
En la nostra pàgina web no existeixen hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. A més, les seves dades no seran segmentats ni tampoc farem ús de mètodes invisibles de dades personals.
CAFEWORLD es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin.
 
Llei aplicable 
 
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola d'aplicació.